• Takım arkadaşlarımızı seçerken insani değerlere göre değerlendirme yapılmaktadır.
  • Kurumsal değişimi, gelişimi sahiplenmek ve yönlendirmek
  • İş Sağlığı ve Güvenliği açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu anlayışın kurumda sürekliliğini sağlamak
  • Çalışanlarımızın sosyal ve kanuni haklarını korumak
  • Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak “verimlilik”, “karlılık”, “müşteri memnuniyeti” gibi şirket hedeflerine katkımızı sürdürmek
  • Tüm çalışanlarımızın, “insana” ve “sürekli gelişime” odaklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlayacak İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütmek ve bu vizyona sahip insan kaynağını Şirketimize kazandırmak.
  • Firmamızla öz geçmişinizi paylaşabilirsiniz;  ik@reisdeniz.com.tr